Dokumentation att ladda ner

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter och hos kommunala bolag. I vissa fall kan en allmän handling skyddas av sekretess. Det kan vara till exempel för att skydda en människas privata förhållanden. Innehållet på denna sida kommer uppdateras kontinuerligt.

Avgifter vid utlämning av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte omfattas av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Vill du ta del av en allmän handling kan du göra det på Örebrokompaniets huvudkontor, Galleria Oscar C, Köpmangatan 9, 702 10 Örebro.

Alternativt

Begära att få en avskrift eller kopia av en handling. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt; via e-post, via post eller avhämtas på Örebrokompåaniets huvudkontor. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. Avgifterna framgår i nedan tabell. 

Typ av handling         Omfattning Avgift
Kopia och utskrift på papper som lämnas ut eller digitala handlingar som skickas med

e-post

Upp till 9 sidor                                    

10 sidor

För varje sida därutöver

Ingen avgift          

50 kronor

2 kronor/ sida

Avskrift Per påbörjad fjärdedels timme 125 kronor
Kopia på ljudbandsupptagning och videobands-upptagning Per påbörjad fjärdedels timme 125 kronor

Vid leverans via post tillkommer kostnad för porto alternativt postförskott

Avgift betalas genom faktura, Swish eller kontant betalning