Arrangera evenemang

Sök sponsorsamarbeten för evenemang.

Örebrokompaniet har i uppgift att värva, initiera, och leda evenemang som är bra för Örebro stad men även för hela regionen. Det gör bolaget antingen genom att ta ett helhetsansvar för evenemanget som huvudarrangör eller gå in i ett partnerskap med en eller flera medarrangörer.

Örebrokompaniet kan också stödja evenemang genom professionellt stöd och/eller med ett marknadsstöd som ska användas för marknadsföring och bidra till att stärka Örebros platsvarumärke.

Rebecca Larserö
Evenemangsansvarig
nöje & kultur
rebecca.larsero@orebrokompaniet.se
076 496 85 19

Jimmy Fuhr
Evenemangsansvarig
idrott
jimmy.fuhr@orebrokompaniet.se
073 982 59 26