Har du ett evenemang du vill arrangera i Örebro, kontakta oss!

Örebrokompaniet ska värva, initiera, och leda evenemang som är bra för Örebro stad. Det gör bolaget genom att ta ett helhetsansvar för evenemanget som huvudarrangör eller gå in i ett partnerskap med en eller flera medarrangörer. Örebrokompaniet kan också stödja dig som evenemangsarrangör genom professionellt stöd och/eller samarbete via sponsorskap i syfte lyfta att skapa PR för destinationen Örebro.

Rebecca Larserö
Evenemangsansvarig
nöje & kultur
rebecca.larsero@orebrokompaniet.se
076 496 85 19

Jimmy Fuhr
Evenemangsansvarig
idrott
jimmy.fuhr@orebrokompaniet.se
073 982 59 26