Det finns en grafisk profil för platsvarumärket Örebro. Grundtanken med den är att ju fler som använder sig av samma visuella uttryck desto bättre. Ju tydligare och mer attraktiv kommer bilden av Örebro bli.

Den grafiska profilen består av ett antal byggstenar:
logotyp, färg, typsnitt, grafiska element, bildspråk och symboler.

I dokument nedan hittar du beskrivningar av de olika byggstenarna och hur du kan använda dem när du marknadsför Örebro. I stort och i smått.