Privatturism

En resa är inte enbart en resa. Processen börjar långt innan du sätter din fot på din destination och avslutas långt efter att du packat upp dina väskor efter hemkomsten. I vårt arbete utgår vi från resecykelns olika faser; drömma, inspireras, leta/planera/boka, uppleva och planera på plats och reflektera/dela/minnas. Med detta resonemang som grund, jobbar vi inom sex teman:

  • Lokala smaker
  • Unika, autentiska upplevelser
  • Säsongsförlängning, främst höst
  • Outdoorturism
  • Citymiljön som besöksmål

Hur vi jobbar


Vi går från information till inspiration

Förr drev vi en turistbyrå som informerat om allt till alla. Nu har vi gått från service och information till kommunikation och inspiration.

Vi låter andra berätta om Örebro
Vi kommunicerar vårt budskap genom andra. Det sker oavsett om det handlar om ren information eller om att förmedla en känsla. Som ett led i detta utvecklar vi besöksnäringens företag till att bli bäst i att kommunicera sitt eget budskap.

Vi verkar för att förlänga säsongen
Traditionellt sett har marknadsföring och utveckling inom turism fokuserat på sommaren. Höstlovet har blivit en succé genom Spökstaden, nu tittar vi vidare på övriga lågsäsonger.

Vi utvecklar nya vägar att ta emot våra besökare
Örebro ska ta en ledande roll i utvecklingen av nya vägar att ta emot våra besökare. I detta arbete jobbar vi med tre prioriterade områden: personligt, visuellt och digitalt. Det är också viktigt att göra örebroarna till ambassadörer för sin egen stad. Stolta örebroare och nöjda besökare sprider en positiv bild av Örebro.

Vi utvecklar Örebro som turistdestination
Vår roll är att i nära dialog med aktörerna identifiera de krav som ställs på besöksmål. Vi ska också stödja dem i deras utveckling mot att bli stjärnor i sin klass och vara en kunskapsresurs i olika utvecklingsinsatser för besöksnäringen i Örebro.

Projekt

Avslutade projekt

Utvecklingsprojekt Örebro slott

Härlig hemester
24 timmar hos grannen
Leder i Östernärke
Naturhubb
Världens bästa örebroare

Pågående projekt
Digitala lyftet
Drottningarna
Smaka på Örebro

24 h hos grannen

Hemester

Världens bästa Örebro