Välkommen till
Örebrokompaniet

Läs mer om oss

Vi har som uppdrag

att sprida kärlek

Vi på Örebrokompaniet jobbar för att få fler turister, studenter och företag att bli lika förälskade i Örebro som vi själva är. Målet är att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad, en plats där allt är möjligt​.

Några av alla saker vi gör

I vårt uppdrag ingår det att utveckla evenemang som är öppna för alla, öka inresandet, skapa PR för staden och stärka Örebro som en kreativ och modig stad.

En för alla,
alla för en.

Ensam är aldrig stark, i synnerhet inte när man ska marknadsföra en plats.
Har du ett evenemang du vill arrangera i Örebro?

Kontakta oss

Vad vi gör

Örebrokompaniet ska, långsiktigt och strategiskt, marknadsföra och utveckla platsen Örebro. Vi ska bygga och bibehålla platsens positiva image och maximera Örebros attraktionskraft genom kreativ och effektiv kommunikation.
Vårt arbete är indelat i flera fokusområden, alla nära sammanflätade med varandra i vår dagliga verksamhet.
  • Privatturism
  • Evenemang
  • Stora möten
  • Marknadsföring gentemot inflyttning, etablering och investerare
  • Örebro slott

Inflyttning & etablering

Verksamheter i Örebro är i behov av att rekrytera olika typer av kompetens utifrån. Det räcker inte att erbjuda en intressant tjänst för att få en person, eller kanske en hel familj, att flytta till en ny plats eller återvända till Örebro.
Att en plats har en positiv image med ett gott rykte och med goda framtidsutsikter är en viktig förutsättning för att entreprenörer ska investera och etablera verksamhet i regionen. För att lyckas inom båda områdena krävs det nära samverkan med andra aktörer.

Möten

Möten och evenemang på Örebrokompaniet ligger under Örebro Convention Bureau (ÖCVB) vars uppdrag är att med hjälp med hjälp av nationella och internationella möten och evenemang bidra till utvecklingen och marknadsföringen av Örebro.

Privatturism

Vi har gått från att arbeta med traditionell information till att i stället väcka inspiration och reslust genom olika kreativa insatser. Detta gör vi genom eget arbete, men framför allt genom att låta andra förmedla bilden av Örebro. Den traditionella turistbyrån har ersatts av ett modernt värdskap där vi möter besökaren både personligen, i digitala kanaler och på nya, innovativa sätt.

Evenemang

Evenemang har en stark inverkan på upplevelsen av den attraktiva staden både för boende och besökare. De bidrar till känslan av att det är en plats där det händer mycket och skapar en social gemenskap. I Örebro utgör evenemang en av våra starkaste reseanledningar och när en plats vill profilera sig är evenemang dessutom en av de tydligaste imagebärarna.

Örebro Slott

Örebro slott är en ikon. Det är den vanligaste associationen till Örebro och därmed ett av stadens viktigaste besöksmål. Därför ansvarar Örebrokompaniet för en stor del av slottets publika verksamhet och har även ett samordnande uppdrag. I vår regi ska slottet fortsätta den framgångsrika utvecklingen mot att bli ett ännu mer levande besöksmål.