Om oss

Örebrokompaniet är Örebro kommuns marknadsföringsbolag.

Vårt jobb är att marknadsföra platsen Örebro gentemot inflyttning, etablering, kompetensförsörjning och besökare.

Vi gör det med målet att positionera Örebro som en attraktiv plats för människor och företag.

Vi gör det på egen hand och i nära samverkan med andra aktörer, offentliga såväl som privata.

Örebrokompaniet är ett helägt kommunalt bolag och ingår i koncernen Örebro Rådhus AB.