Det är vi som är
Örebrokompaniet

Vi har fått förtroendet att leda och samordna marknadsföringen av platsvarumärket Örebro. Målet med allt vi gör är att Örebro ska bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. En plats där allt är möjligt​!

Ensam är aldrig stark. I synnerhet inte när man ska marknadsföra en plats. Men vi har något som ingen annan stad kan skryta med. Inte New York. Inte Milano. Inte Istanbul och inte Stockholm heller. Vi har nämligen örebroare.
Och vi har massor av dem.

Affärsidé

Örebrokompaniet ska, långsiktigt och strategiskt, marknadsföra och utveckla platsen Örebro. Vi ska bygga och bibehålla stadens positiva image och maximera Örebros attraktionskraft genom kreativ och effektiv kommunikation.

Vision

Örebro ska bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Vi ska upplevas som en modig plats där människor utvecklas och trivs, tillväxten är stark och verksamheter frodas och dit besökare återvänder gång på gång. En plats där allt är möjligt​.

Värdeord

– Mod
– Kreativitet
– Handlingskraft
– Tillgänglighet

Uppdraget

Örebrokompaniet är ett helägt kommunalt bolag och ingår i koncernen Rådhus AB tillsammans med kommunens övriga bolag. Bolagets ändamål är att bedriva marknadsföring av Örebro, främja privat- och affärsturism i Örebro, samt bedriva turismverksamhet.

Örebrokompaniet ska varumärkesbygga och lyfta fram Örebros attraktionsvärden gentemot inflyttning och besökare. Arbetet ska ske i samverkan med näringslivet och andra aktörer som Örebro universitet och Region Örebro län.

Vi ska genomföra evenemang som är tillgängliga för alla örebroare.

Örebrokompaniet ska fortsätta med att utveckla befintliga och värva nya evenemang. Bolaget ska även själva eller tillsammans med annan arrangör arrangera evenemang som förstärker stadens varumärke.

Så här angriper vi uppdraget

Vi i Örebro vill bli kända för massor av bra saker. Men först och främst för vår tillgänglighet, vår handlingskraft och vår kreativitet. Detta är vår kärnvärden. Ord som vi vill associeras med och som är vår identitet och därför också i vårt platsvarumärke.

För att lyckas nå vår vision ska vår affärsidé på samma sätt som stadens varumärkesplattform vara närvarande i allt det vi gör. Det innebär att tillvägagångssättet ska inkludera tillgänglighet mod, kreativitet och nytänkande. Dessa ledord ska vara med i varje nytt projekt, i varje ny aktivitet inför varje verksamhetsår.

Fokusområden

Detta är våra fokusområden:
  • Destinationsutveckling och värdskap
  • Evenemang
  • Stora möten
  • Marknadsföring gentemot inflyttning, etablering och investerare

Övergripande mål

Enligt bolagets affärsplan
  • Antalet gästnätter i Örebro ska öka mer än jämförbara destinationer
  • Örebro ska öka med 3 punkter i attraktionsindex
  • Andelen stolta örebroare ska vara större än i 2019 års mätning

Partners

Ensam är aldrig stark. I synnerhet inte när man ska marknadsföra en plats. Örebrokompaniet ska därför samverka med en lång rad partners. Vissa samverkar med hela företaget, andra med enskilda verksamhetsområden.

Örebroarna är våra främsta ambassadörer och värdar. Känner de stolthet och lojalitet till Örebro har vi 155 000 marknadsförare som stödjer vårt arbete.
Vi behöver också lokala värdar och eldsjälar till möten evenemang. I övrigt är våra prioriterade målgrupper personer utanför Örebroregionen.

Örebro kommun är vår ägare och uppdragsgivare och därigenom av naturliga skäl en nära samarbetspartner, både i övergripande frågor och inom specifika områden, exempelvis evenemang, varumärkesfrågor och destinationsutveckling.

Örebroarna är våra främsta ambassadörer och värdar. Känner de stolthet och lojalitet till Örebro har vi 155 000 marknadsförare som stödjer vårt arbete.

Besöksnäringen är en av våra viktigaste partners. Här ingår bl.a. hotell, restauranger och Conventum.
Här är några andra av våra viktiga samarbetspartners:

Region Örebro län är en av våra viktigaste partners då det regionala samarbetet är en av hörnstenarna i Örebrokompaniets utvecklingsarbete inom alla områden.

Örebro Universitet har betydelse inom många områden, allt från inflyttning, möten och innovation och samverkansytorna är därför många.

Business Region Örebro och Handelskammaren Mälardalen är viktiga partners, framför allt inom rekryteringsprojekt och aktiviteter där målgruppen inflyttande eller studenter nås.

City Örebro arbetar för ett levande och attraktivt city, en aktiv samverkan mellan medlemmar och kommun samt för Örebro som ett intressant besöksmål.

Statens Fastighetsverk äger och förvaltar Örebro slott och är nyckelpartner i utvecklingsarbetet för slottet. En nära och långsiktig samverkan är därför avgörande i utvecklingen av detta för Örebro så viktiga besöksmål.

SNCVB och SNDMO, Swedish Network of Convention Bureaus och Swedish Network of Destination Management Organisations är nationella nätverk för landets samtliga convention bureaus samt för destinationsorganisationer i kommuner/destinationer över 50 000 invånare. Nätverken fokuserar på affärsutbyte och kunskapsutveckling och samverkansprojekt, exempelvis inom kompetensutveckling, analys och statistik.

ICCA, International Congress and Convention Association, är en internationell förening med utbildningar, kunskapsbank, affärsutvecklings- och nätverksmöjligheter samt en databas med roterande kongresser. Här är ÖCVB medlem.