Skip to main content

Vad vi gör

Vi marknadsför Örebro. Vi gör det för att fler ska upptäcka att Örebro är en plats som ger möjlighet till mer. Ett större liv.   

Marknadsföring handlar om att förändra människors uppfattningar och beteenden kopplat till ett varumärke. I vårt fall människors uppfattningar och beteenden kopplat till platsen Örebro. I grunden handlar det om att öka kännedomen om allt det bra som finns här och nyfikenheten på allt det vi har att erbjuda.

Vårt uppdrag är med andra ord brett, vårt angreppssätt likaså. Vi jobbar snabbfotat och i nära samarbete med andra. Vi jobbar alltid strategiskt och långsiktigt mot ett och samma mål – att stärka varumärket Örebro.

ÖKAD KÄNNEDOM. Vi vill att fler ska upptäcka att Örebro är en plats som ger möjlighet till mer. För oss är det därför viktigt att öka kännedomen och nyfikenheten kring allt Örebro har att erbjuda. Det gör vi på flera olika sätt och via flera olika kanaler. Vi ska helt enkelt finnas där vi har möjlighet att möta människor.

Människan av idag befinner sig inte minst i en digital värld. Därför är en hög digital närvaro viktigt för oss.

  • Vi skapar löpande digitalt innehåll och kampanjer för att bygga varumärket.
  • Vi möter potentiella och faktiska besökare via Visit Örebros kanaler.
  • Vi marknadsför platsen Örebro gentemot arbetsmarknadens talanger via The Smart Move och dess kanaler.

För att nå ut på bästa sätt måste marknadsföringen också ske i det fysiska rummet. Så vi ser till att finnas även där.

  • Via infartskyltar når vi varje dag runt 70 000 förbipasserade.
  • Via partnerskap med Örebros framgångsrika elitidrottslag når vi långt bort och de många.

DEN FYSISKA UPPLEVELSEN. Hur digital vår värld än må vara är den viktigaste upplevelsen av en plats alltid fysisk. Det är i det fysiska mötet med en plats den starkaste relationen formas. När besökare kommer till Örebro finns stora möjligheter att bygga ett riktigt starkt varumärke.

Att på olika sätt locka besökare till Örebro och att bidra till att ge dem en positiv upplevelse när de väl är på plats är därför viktigt för oss. Vi arbetar med det dagligen och på många olika sätt.

  • Vi jobbar för att platsen Örebro ska ha många och attraktiva evenemang.
  • Vi jobbar för att fler och relevanta möten ska förläggas i Örebro.
  • Vi jobbar med det fysiska värdskapet för att alla som besöker Örebro ska få en bra upplevelse.
  • Vi använder vår expertis inom destinationsfrågor för att stötta besöksnäringen i arbetet med att utveckla platsen.

ÖREBRO SLOTT. Örebro slott är unikt på många sätt. Det är en mäktig Vasaborg mitt i stan. Det är platsen Örebros främsta profilbärare. Det är ett av Örebros viktigaste besöksmål.

Slottet är också unikt för oss på Örebrokompaniet. Det är nämligen vi som har förmånen att driva den publika verksamheten på slottet och året runt fylla det med innehåll som bygger platsen Örebros attraktion och position. Såväl för invånare som besökare.

SAMARBETE. För oss är det viktigt – och nödvändigt – att samarbeta och samverka med andra.Därför är vi alltid öppna för att hitta nya lösningar och nya vägar. 

Om du har förslag eller tankar kring ett potentiellt samarbete är du varmt välkommen att höra av dig. Du hittar kontaktuppgifter till oss som jobbar på Örebrokompaniethär.