Vad vi gör

Marknadsföring handlar om att förändra människors uppfattningar och beteenden kopplat till ett varumärke.
I vårt fall människors uppfattningar och beteenden kopplat till platsen Örebro.

Det går bra för Örebro på väldigt många sätt. Men ur ett varumärkesperspektiv ser verkligheten annorlunda ut. Platsen är visserligen välkänd. Men i det mesta associerad till slottet, svampen och en gnällig dialekt. Varumärket Örebro saknar med andra ord en laddning med starka positiva värden och associationer.

Det vill vi ändra på. Det är vårt jobb att ändra på det.

En tydligare och mer attraktiv position kommer skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling i Örebro. För såväl människor som företag. Allt vi gör har därför samma mål – att stärka varumärket Örebro.

Det betyder med andra ord att allt vi gör – oavsett kanal eller disciplin – har som mål att positionera Örebro som en attraktiv plats.

I grunden handlar det om att öka kännedomen om allt det bra som finns här och nyfikenheten på allt det vi har att erbjuda. Om att få fler att upptäcka att Örebro är en plats som ger möjlighet till mer. Till ett större liv.