Skip to main content

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi på Örebrokompaniet AB (org.nr 556392-4918) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Örebrokompaniet är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för och som utförs inom verksamheten. Exempelvis behandlar vi personuppgifter i vår faktiska verksamhet, vid hantering av frågor och evenemang, vid samverkan med andra, vid upphandling och när någon söker jobb hos oss.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om vår verksamhet. Vår verksamhet styrs av uppdrag från Örebro kommun, vilket innebär att vi oftast stödjer vår rätt att behandla personuppgifter på den rättsliga grunden att det är ett allmänt intresse att behandlingen sker.

Vilken typ av information samlar vi in?

Vi behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när vi tillhandahåller olika digitala tjänster, ingår avtal, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post.

Om du skickar en bokningsförfrågan till Örebro slott, behandlar vi de personuppgifter som efterfrågas i formuläret för att hantera bokningen.

När du söker jobb hos oss behandlar vi bland annat namn, personnummer och de personuppgifter som framgår av ditt personliga brev och CV.

När vi ordnar informationsträffar, evenemang och liknande behandlas även nödvändiga kontaktuppgifter för att kunna administrera informationsträffen. Vid informationstillfällen kan även personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas samt din ip-adress och eventuella andra personuppgifter du angivit.

Hur använder vi informationen?

Dina uppgifter används för att kunna förse dig med informationsutskick, förfrågningar och andra typer av utskick. Ingen information utöver den som är nödvändig för att tillhandahålla dessa tjänster kommer att samlas in.

Hur länge behåller vi informationen?

Vi behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Som offentlig aktör måste vi följa bestämmelserna i arkivlagen och dina personuppgifter kan därför komma att arkiveras och sparas i enlighet med de lagkrav som finns.

Med vilka delar vi din information?

De medarbetare på Örebrokompaniet som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Det kan även hända att behörig personal hos samarbetspartners eller leverantörer får del av personuppgifter.

För det fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part för att denne ska behandla personuppgifter för vår räkning ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med den parten för att säkerställa att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Om personuppgifterna överförs till en tredje part eller leverantör utanför EU så säkerställer vi att mottagaren behandlar personuppgifterna på en säkerhetsnivå som motsvarar kraven i dataskyddsförordningen genom avtal eller andra förbindelser från den som mottar personuppgifterna.

Då Örebrokompaniet är ett kommunalt bolag omfattas vi av offentlighetsprincipen. Samtliga dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vilka rättigheter har du?

  • Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
  • Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
  • Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Detta gäller emellertid inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
  • Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi innehar dina personuppgifter.

Var kommer uppgifterna att lagras?

Dina uppgifter kommer att lagras inom EU. Om överföring sker till land utanför EU kommer vi att informera dig om detta.

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 23 februari 2024.

Kontakt

Om du har några frågor angående detta, kontakta oss på följande adress:

Örebrokompaniet AB
Köpmangatan 9
702 10 Örebro

E-post: info@orebrokompaniet.se

Personuppgiftsansvarig

VD

Dataskyddsombud

Du kan nå vårt dataskyddsombud via e-postadressen dataskyddsombud@orebro.se eller via vanlig post till Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro.