Sveriges största och mest moderna infartsskyltar

Örebros nya infartsskyltar på plats

Örebros nya infartsskyltar är redo att möta ungefär 70 000 förbipasserade varje dag.

De tre skyltarna är placerade här,

  • E 20 vid vindkraftverken i höjd med Mosås
  • E 18 Vintrosa i höjd med Sanna-Kroa
  • Vid E 18/E 20 mot Arboga i höjd med Rinkaby

Nu kan du synas med ditt budskap på dessa skyltar och  ta del av Örebros mest synliga exponering!

Här kan du läsa vår policy för Örebros digitala infartsskyltar men i korthet ska budskap på skyltarna innehålla:

  • Budskap som riktar sig till genomresande, besökare och invånare.
  • Marknadsföra evenemang i Örebro kommun som är öppna för allmänheten.
  • Informera om betydande möten, konferenser och kongresser.
  • Stödja stadens besöksnäring.
  • Innehålla budskap som stärker Örebros varumärke och profil.

Kontakt

För priser, bokning, materialkrav och övrig information, kontakta oss på Örebrokompaniet.

Jimmy Führ
073 982 59 26
jimmy.fuhr@orebrokompaniet.se

Huvudsyftet med de digitala infartsskyltarna är att visa budskap som marknadsför Örebro som en attraktiv plats att bo, leva, uppleva, verka och mötas i. Skyltarna ska rikta sig till allmänheten (boende, besökare och förbipasserande) samt innehålla information om evenemang, möten, näringsliv och andra aktiviteter i staden. Alla budskap som visas på skyltarna ska följa fastslagen policy enligt Örebrokompaniet.