Möten

Möten är viktiga för en plats ur flera perspektiv. De mest uppenbara är att det lockar besökare till Örebro och att det genererar både arbetstillfällen och ekonomiska fördelar för besöksnäringen. En annan viktig aspekt är de lokala organisationernas strategiska vinning i att möten och evenemang förläggs till Örebro. Utbyte av kunskap, utvecklade kontaktnätverk och marknadsföring av den egna verksamheten är betydelsefulla faktorer. Större möten är också viktiga utifrån ett platsmarknadsföringsperspektiv eftersom det ger en direktkontakt med besökare och företag som annars kanske inte skulle uppmärksammat Örebro. Besök som kan vara avgörande för framtida rekryteringar eller etableringar.

Vår roll  

ÖCVB är en neutral, kostnadsfri resurs som representerar hela destinationen. Majoriteten av alla stora möten roterar mellan olika destinationer och kräver ett lokalt värdskap för att komma till staden. Det är dessa kopplingar och personer vi aktivt letar efter och bearbetar. Vi värvar möten som stärker Örebro och vår ingång för att få till det lokala värdskapet är att verka för att mötet blir en pusselbit i organisationens eller företagets ordinarie arbete i att utveckla och marknadsföra verksamheten.

Hur vi jobbar

Proaktiv försäljning
Genom research och bearbetning lokalt, nationellt och till viss del internationellt vinner vi möten till Örebro.

Verksamhet- och platsutveckling
Vi värvar möten som stärker, utvecklar och marknadsför Örebro och den arrangerande organisationen/företaget.

Mötesplanering
Vi bistår alla som ska genomföra möten i Örebro med hjälp. Här hittar du några av våra verktyg.

Legacy
Vi verkar för att kongresser i Örebro skapar en långsiktig positiv inverkan till gagn för deltagare, arrangörer och staden.

Utveckling
Genom samverkan och utblick verkar vi för att mötesstaden Örebro utvecklas genom nya affärsmodeller och samarbeten. Vi samarbetar nära stadens besöksnäring och vår kommun, region och universitet.

Kongressgeneralen

Kongresser som verktyg

Fredsveckan