Örebro slott

Örebro slott är en ikon. Det är den vanligaste associationen till Örebro och ett av stadens viktigaste besöksmål. Trots detta var det under många år förhållandevis lågt utnyttjat för turism. Ett framgångsrikt utvecklingsprojekt 2017-2018 har permanentats och den publika verksamheten på slottet är idag en del av Örebrokompaniet. Här arbetar vi med slottsvisningar, utställningar och andra evenemang i egen regi. Vi hyr dessutom ut slottets salar till både arrangörer och privatpersoner och driver den helårsöppna slottsbutiken.

Hur vi jobbar

Vi utvecklar slottet som arena
Tillfälliga och återkommande evenemang kryddar det ordinarie utbudet. Det kan handla om utställningar, konserter, teater och mässor, både i egen regi och i samarbete med externa parter.

Vi stärker kommunikationen och profilerar slottet
Kommunikationen till externa parter och internt mellan verksamheterna utvecklas och stärks. I vår berättelse om slottet har vi ett historiskt korrekt men också lättsamt och lättillgängligt populärhistoriskt anslag.

Vi förlänger säsongen
Vi arbetar med att hitta nya säsonger vid sidan av sommaren. Höstlovets spökarrangemang är en succé, nästa steg är att titta på övriga skollov och andra mellansäsonger.

Vi är ett välkomnande slott
Slottsbutiken har en viktig roll som startpunkt för besöket på slottet. Den fungerar även som en av Örebros viktigaste Infopoints för turistinformation och är därmed en nyckel i Örebrokompaniets värdskaps- och marknadsföringsarbete.