Logotypen för platsen Örebro är öppen och ger dig möjlighet till medskapande. Det går också att bryta ut Ö:et och jobba med det som en fristående symbol. Den tomma ytan under prickarna i Ö:et gör att du kan skapa en personlig symbol.

Skapa ett Ö som speglar just ditt Örebro med hjälp av vår symbolgenerator.