Skip to main content

Destinations-utveckling

Att marknadsföra en plats för att locka besökare är en sak, men om det inte finns något att marknadsföra så är varje investerad krona ett slöseri. Därför ska vi använda bolagets expertis inom destinationsfrågor för att främja arbetet med att utveckla Örebro som besöksmål. 

En stor del av arbetet handlar om att medverka i utvecklingsinsatser av såväl enskilda besöksmål som större områden. Förstudier och utvecklingsprojekt är några av de verktyg som finns i lådan.  

Mycket av arbetet sker i samverkan med andra parter. På regional nivå ingår Örebrokompaniet i den regionala turismutvecklingsgruppen som leds av Region Örebro län. Här samarbetar vi bland annat om utveckling av besöksnäringsföretag inom ramen för Örebroregionens Turismakademi (ÖRTA).  

Andra större samarbeten är samverkan om Hjälmaren inom ramen för Föreningen Hjälmarsamarbetet, en samverkan som omfattar både de kommuner, länsstyrelser och regioner som alla delar på sjön. Örebrokompaniet är även en av aktörerna i den gemensamma viljeinriktning för Kilsbergen som tagits fram av kommuner, region och andra aktörer i området.

Kontakt

Björn Fransson
Chef destinationsutveckling
bjorn.fransson@orebrokompaniet.se
+46 70 796 74 67
Jenny Blåder
Destinationsutvecklare
jenny.blader@orebrokompaniet.se
+46 70 247 46 73