Skip to main content

Evenemang

Evenemang bidrar till att fylla Örebro med liv. Det lockar hit besökare som får möjlighet att uppleva och skapa en relation till platsen. Samtidigt stärker det örebroarnas känsla och stolthet för hemorten. Med andra ord: evenemang stärker platsens varumärke.

Därför jobbar vi för att Örebro ska ha många och attraktiva evenemang.

  • Vi fokuserar på evenemang som stärker platsens varumärke.  
  • Vi fokuserar på evenemang som är tillgängliga för alla örebroare. 

Vi jobbar också för att göra livet lättare för den som vill arrangera ett evenemang i Örebro.

  • Vi bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet.
  • Vi kopplar ihop arrangörerna med viktiga kontakter.
  • Vi hjälper till att hitta rätt plats och med att få ordning på nödvändiga tillstånd.
  • Vi delar med oss av material för att marknadsföra evenemanget och Örebro.
  • Vi kan dessutom bidra och stötta ekonomiskt.

Så kan vi stötta ekonomiskt

Att genomföra evenemang kostar. Vi vet. Därför sponsrar vi varje år ett antal arrangörer som genom sina evenemang bidrar till att stärka Örebros varumärke. 

Hur mycket pengar handlar det om? 
Varje år avsätter vi en betydande summa. Storleken kan variera från år till år. För 2024 handlar det om närmare två miljoner. kronor.

Hur mycket kan en enskild arrangör få?
Det beror på typ av evenemang och på hur många evenemang som känns relevanta att sponsra.

Vem kan söka? 
Alla som har en bra idé och som vill arrangera ett evenemang i Örebro. 

Hur bedöms ansökningarna? 
Ansökningarna bedöms utifrån ett flertal kriterier inom tre huvudområden – varumärkesbyggande, ekonomi och hållbarhet. 

Hur långt innan mitt evenemang måste ansökan komma in?
Minst sex månader innan evenemangets start.

När ska ansökan göras? 
Varje år finns det två tillfällen att ansöka.

  • Ansökningsperiod 1 – deadline 31 mars 
  • Ansökningsperiod 2 – deadline 31 oktober

Hur gör jag för att ansöka?
Börja med att kontakta Jimmy eller Rebecca på evenemang@orebrokompaniet.se så hjälper de dig vidare. 

När får jag besked?
Efter att deadline löpt ut för en ansökningsperiod går vi igenom och bedömer alla ansökningar. Därefter och så fort som möjligt återkopplar vi med besked.