Skip to main content

Infartsskyltar

Örebro har tre digitala infartsskyltar som tillsammans möter ungefär 70 000 förbipasserade varje dag. Det ingår i vårt jobb att fylla dessa med relevant och intressant innehåll. Och du har möjligheten att köpa utrymme och synlighet.

Skyltarna ska användas till budskap som riktar sig till genomresande, besökare och invånare. Innehållet på skyltarna ska handla om att:

  • Marknadsföra evenemang i Örebro kommun som är öppna för allmänheten.
  • Informera om betydande möten, konferenser och kongresser.
  • Stödja stadens besöksnäring.
  • Stärka Örebros varumärke och profil.

Infartsskyltarna är placerade:

  • Väster om Örebro ut med E18 strax innan avfarten till Örebro flygplats i riktningen Oslo till Örebro.
  • Söder om Örebro på E20 i höjd med Marieberg Handelsområde i riktningen Göteborg till Örebro
  • Cirka 15 km öster om Örebro, utmed E18/E20 i riktning Stockholm – Örebro.

Vår fullständiga policy för Örebros digitala infartsskyltar hittar du här.

Relaterat

Kontakta mig

Jimmy Führ
Projektledare evenemang
och infartsskyltar
jimmy.fuhr@orebrokompaniet.se
+46 73 982 59 26