Skip to main content

Möten

Möten är viktiga för Örebro. För platsen och för varumärket. Dels för att möten bidrar till att skapa en levande och attraktiv stad. Dels för att den som besöker ett möte också kommer uppleva Örebro och bygga en relation till platsen.

Därför jobbar vi för att få fler och relevanta möten till Örebro – och ge förutsättningar för att de ska bli så bra som möjligt.

Vi gör det genom proaktivt och uppsökande arbete, med målet att få fler arrangörer att välja platsen Örebro för sina möten.

Vi gör det också genom att hjälpa den lokala eldsjälen som vill arrangera ett möte, och den som ska arrangera ett möte.

  • Vi delar med oss av kunskap och kontakter.
  • Vi hjälper till med att skapa en riktigt bra mötesansökan.
  • Vi hjälper till med att hitta rätt plats för mötet.
  • Vi arrangerar studiebesök och visningar för mötets arrangörer och beslutsfattare.
  • Vi hjälper till med bokning av lämpliga anläggningar och hotell.
  • Vi delar med oss av material för att marknadsföra mötet och Örebro.

Vi på Örebrokompaniet kan både möten och Örebro. Det gör att vi kan stötta hela vägen, från de allra första tankarna om att ha ett möte fram till det att mötet drar igång. Vår hjälp är kostnadsfri.