Skip to main content

Örebro slott

Örebro slott är en ikon. I undersökning efter undersökning är slottet den vanligaste associationen kopplat till platsen och slottet är också ett av Örebros viktigaste besöksmål.

Med den starka position som slottet har är det inte konstigt att vi, i vårt arbete med att marknadsföra platsen Örebro, ser det som en självklar och prioriterad del.

Sedan några år tillbaka driver Örebrokompaniet den publika verksamheten på slottet. Det innebär att vi ser till att slottet är öppet och tillgängligt året runt för såväl örebroare som hitresande. Vi fyller det med utställningar, visningar och evenemang – som är intressanta, relevanta och lockar till besök. Vi driver slottsbutiken. Och vi ansvarar dessutom för att hyra ut en del av slottets salar och rum till konferenser, fester och andra evenemang.

Örebro slott ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk (SFV) och är egentligen en ren hyresfastighet. Detta innebär att slottet i praktiken helt och hållet skulle kunna hyras ut till verksamheter som inte är öppna för alla. Som tur är tänker SFV inte så.

I stället har vi på Örebrokompaniet fått en samordnande roll och uppdraget att utveckla slottet som besöksmål och evenemangsarena, bedriva visningsverksamhet och ansvara för den övergripande kommunikationen av slottet.

Besök gärna

Kontakta gärna oss

Björn Fransson
Chef destinationsutveckling
bjorn.fransson@orebrokompaniet.se
+46 70 796 74 67
Johanna Bjelkengren
Ansvarig publik verksamhet
Örebro slott
johanna.bjelkengren@orebrokompaniet.se
+46 70 792 26 65