Fredsveckan

Plats
Conventum, Örebro

Partners
Rotary
Svenska kyrkan
Länsstyrelsen
Örebro Universitet
Region Örebro län
Örebro kommun

Nobels Fredspristagare, Dr Denis Mukwege var huvudtalare under Fredsveckan 2019 i Örebro.

När projektledaren för Fredsveckan vände sig till ÖCVB för att få stöd i planeringen blev vår första fråga: Hur kan vi tillsammans skapa bästa möjliga arv för Örebro efter detta möte och besök?

ÖCVB blev inbjuden att vara med i planeringsgruppen för mötet tillsammans med representanter från Rotary, Svenska kyrkan, Länsstyrelsen, Örebro Universitet, Region Örebro län och Örebro kommun. Vår roll blev förutom mötesplanering att få alla inblandade att ytterligare tänka till på syfte, mål och avtryck efter mötet. Vi hjälpte till med strategier och planering för att mötet skulle användas för kunskapsutbyte, nya samarbeten och skapa uppmärksamhet kring Mukweges budskap och Örebros arbete i dessa frågor. Vi bistod även med koordinering av kontakter och bokningar samt kommunikation kring Fredsveckan.

Nobels Fresprisstagare Dr Denis Mukege på Fredsveckan i Örebro

När Fredsveckan gick av stapeln valde vi i samarbete med Örebro Universitet att följa Dr Denis Mukwege under två dagar tillsammans med en filmare. Syftet med filmen var att bidra till uppsatta mål kring kunskap, samarbeten och positionering av Örebro som plats för fredsfrågor och viktiga möten. Vi ville även visa delar av de tankar och nya samarbeten som blev resultatet av Fredsveckan.

Ett ytterligare resultat efter Fredsveckan blev ett överskott från Fredskonferensen och fredskonserten som projektgruppen valde att använda till att köpa in tre stora hygienmaskiner för sjukhusbruk och 15 000 Covidtester som sändes till Panzisjukhuset.

Örebro Convention Bureau

Projektledare

Pernilla Körberg Törnqvist
+46 70 680 61 83
pernilla.korberg@orebrocvb.se

“Att få följa Dr Denis Mukwege och lyssna till hans berättelser var oerhört starkt. Vi fick ta del av fruktansvärda bilder och historier men även uppleva en oerhörd värme, fina samtal och utbyten av kunskap. Mötet ledde till nya samarbeten, nya investeringar i sjukhuset i Kongo och ett fortsatt starkt engagemang kring dessa frågor i Örebro. Fredsveckan är ett möte som verkligen gjorde ett stort avtryck.”