Kongresser som verktyg

2019 blev starten för ett mer strategiskt arbetssätt med stora möten i Örebro. Istället för att ”bara” värva kongresser och bistå i planeringen valde vi att ta arbetet ett steg till. Vi ville visa att de möten vi fått hit även kunde vara ett verktyg i arrangörernas ordinarie verksamhet; för marknadsföring, utveckling eller för att lösa en utmaning.

Fokus var att ge arrangören uppmärksamhet lokalt på mötets innehåll, skapa stolthet kring Örebrobaserad forskning och utveckling, lyfta fram kongresser som ett verktyg för utveckling av staden, dra nytta av alla skarpa hjärnor som möts här och för varje kongress lära örebroarna något nytt. Låta varje kongress göra ett avtryck.

Här är exempel på hur vi arbetade med tre kongresser vi värvat till Örebro 2019.

Lokal värd
Barnkliniken USÖ

Fokus
Sprida forskning.
Lokal uppmärksamhet
Stolthet

Barnveckan

Ett medicinskt möte med ny viktig forskning på temat ”Det svårt sjuka barnet”.

På mötet skulle bl a Miriam Pettersson, barnläkare på Universitetssjukhuset Örebro presentera sin forskning om smärtlindring av nyfödda vid höfledsundersökning. Något som implementerats på USÖ och som man hoppades att fler skulle göra efter kongressen. Vi valde att hjälpa till med det arbetet genom att göra en kort film om detta och bidra till spridning av forskningen. Filmen fick en räckvidd på över 200 000 i en av våra kanaler, delades av ett par hundra och spreds på Linked in, Instagram, mötets webbplats, universitetet och olika forskningssidor. Den totala räckvidden har inte kunnat mätas. Barnveckan fick även stor uppmärksamhet i lokalmedia under genomförandet och mötet blev nominerat till Stora mötespriset på Örebrogalan 2020.

Lokal värd
Region Örebro län

Fokus
Kunskapsspridning
Sprida goda exempel
Lokal uppmärksamhet
Stolthet

Föreningen för familjecentralers årskonferens, FFFF

Mötets tema var ett jämställt föräldraskap och här fick vi veta att Örebro hade en verksamhet som stack ut i Sverige: Pappis. Det skapade vi en film om.

Lokal värd
Örebro kommun

Fokus
Kunskapsspridning
Lokal uppmärksamhet
Hållbarhet
Legacy

Vattenstämman

Ett möte då politiker och näringsliv som jobbar med vattenfrågor möts för att diskutera hållbara vattenlösningar.

Fokus inför Vattenstämman blev att lyfta arrangörens hållbarhetsmärkning ”kranmärkt”. Vi spred kunskap om märkningen och ökade antalet kranmärkta verksamheter från 1 till 15 på ett par dagar. I samband med märkningen bjöd vi in arrangören Svenskt Vatten och skapade en film kring detta. Arbetet uppmärksammades av både radio och TV och filmen fick en så bra spridning så ”kranmärkt” fick en rejäl skjuts framåt i hela Sverige. Det här ledde allt som allt till fokus på vattenfrågor, ökad kunskap och ett bestående arv från kongressen.

Projektledare

Pernilla Körberg Törnqvist
+46 70 680 61 83
pernilla.korberg@orebrocvb.se

“Med den här typen av insatser vill vi bidra till mervärde för arrangören och vår stad. Möten är ett smart verktyg för att utveckla deltagare, verksamheter och platser så det här kommer vi utveckla, bredda och satsa mer på framöver.”