Kongressgeneralen

Syfte
Hitta nya mötesvärdar

Målgrupp
Örebro kommun
Region Örebro län
Örebro universitet

Hur får man någon som inte tänkt tanken att ta hit ett stort möte att just tänka tanken?

Det var vårt syfte med ”kampanjen” kongressgeneralen som genomfördes under 2019 och 2020. En riktig badge med mottagarens namn skickades ut till Örebro Convention Bureaus utvalda målgrupper med ett påhittat möte inom mottagarens område på framsidan ihop med följande brev:

Utskicken skickades i kluster för att skapa lite buzz på ett visst område på kommunen, regionen eller universitetet. Efter några dagar kontaktade vi på olika sätt mottagarna. Under 2019 var fokus att få till ett fysiskt möte medan vi 2020 skickade en mötesförfrågan i teams på temat ”2o min nyfiken på”.

Ett digitalt möte med syfte att få reda på vad personen jobbade med, både verksamheten i stort och den egna rollen. Vi försökte även få fram vad verksamheten var extra bra på, vilka utmaningar de hade och om personen var med i någon branschförening eller nätverk.

. Vad verksamheten är extra bra på och vilka utmaningar som finns och om personen var med i någon branschförening eller nätverk.

Utifrån det resultatet gjorde vi sedan research vilken kongress vi kunde försöka få hit som rimmade med deras mål eller utmaningar.

Projektledare

Helene Magnusson
+46 70 767 22 07
Maila Helene

“Ett energigivande sätt att jobba där vi träffat människor inom olika organisationer och med olika roller.
Möjligheten få kontakt med potentiella mötesvärdar och få prata om deras arbete, utmaningar och

hur vi kan jobba tillsammans för att på sikt få möten till Örebro är en häftig resa.
Det är även ett bra sätt för oss att berätta om vårt arbete och den hjälp vi kan ge längs vägen.

Antal
200 utskick

Svarsfrekvens
26%

Utfall
Nya kontakter, ökad kännedom