Kommunikationsplattformen är ett styrdokument för marknadsföringen av platsen Örebro. Ett gemensamt dokument att utgå för alla som vill marknadsföra eller lyfta fram platsen Örebro i sin kommunikation.

Plattformen innehåller svar på det mesta som har att göra med platsvarumärkets kommunikation. Från varför vi kommunicerar (kommunikationens roll), till vem vi kommunicerar med (strategisk målgrupp) och vad vi kommunicerar (budskap).  

Här hittar du hur vårt kommunikationskoncept låter, ser ut och fungerar, tillsammans med riktlinjer för hur du som arbetar med platsvarumärket Örebro kan applicera det i din vardag.