Allt arbete med platsvarumärket Örebro vilar på övertygelsen om att det är vi som bor och verkar här som skapar Örebro. Det är vi tillsammans som fyller Örebro med innehåll och kraft.

Logotypen är en spegling av just detta. Logotypen är öppen och ger dig möjlighet till medskapande. Den tomma ytan under prickarna i Ö:et gör att du kan skapa en personlig logotyp samtidigt som avsändaren Örebro är tydligt.

Det går också att bryta ut Ö:et och jobba med det som en fristående symbol. Du kan helt enkelt fylla den tomma ytan under prickarna med något som känns rätt för dig. Det kan vara en känsla du vill förmedla, en aktivitet du vill lyfta fram, ett arrangemang som du står bakom. Eller något helt annat.

Det går såklart också att använda både logotypen och symbolen precis som de är.

Nedan hittar du nedladdningsbara logotyper och symboler. Men också inspiration till hur du kan använda dem. 

Såhär gör du för att ladda ner logotyp och symbol

Tryck på logotypen eller symbolen. Högerklicka och tryck på “Spara bild som”.

png.

png.

eps.

eps.