Örebro 750 år

Plats
Örebro city

Huvudpartners
Nerikes Allehanda
Adolf Lindgrens stiftelse
Möller bil
Back Up

Femtio år efter Örebros 700-årsjubileum 1965 ville Örebro kommun återigen rikta strålkastarna på Örebro och stadens fortsatt positiva utveckling. Örebrokompaniet fick i uppdrag att leda arbetet med att planera, samordna och genomföra jubileet och en egen organisation skapades för detta inom bolaget. En projektledare och en projektkoordinator projektanställdes.

Jubileumsåret 2015 inriktade sig på tre olika områden:

• Existerande evenemang: Under jubileumsåret samarbetade projektgruppen med över 60 nya och existerande evenemang för att involvera dess deltagare i Örebro 750 år. Aktiviteterna varierade beroende på evenemang och inkluderade SM-veckan, Melodifestivalen, Open ART, nationaldagen, invigning av Konserthuset med flera

• Jubileumsfonden: En miljon kronor avsattes i en Jubileumsfond där aktörer i Örebro kommun kunde ansöka om finansiellt stöd upp till 100 000 kronor för att arrangera ett evenemang/projekt under 2015. 16 projekt beviljades stöd och arrangerades under hela året med 34 239 besökare

• Jubileumsveckan: 10-15 augusti arrangerades en festivalvecka runt Örebro Slott. En vecka med olika temadagar och aktiviteter för alla örebroare:

– Måndag – Motor och fordon

– Tisdag – Idrott och hälsa

– Onsdag – Kulturens dag

– Torsdag – Lokalproducerat

– Fredag – Dansfestival

– Lördag – Jubileumsavslutning

Målgruppen var örebroarna och de aktiviteter som arrangerades var till för boende i Örebro län i första hand. Jubileumsåret marknadsfördes därför endast lokalt. En logotype och grafisk profil togs fram i samarbete med Örebros nya varumärke och därefter producerades en mängd material för att marknadsföra jubileet.

Webbplatsen www.orebro750.se skapades redan januari 2014 och hade 162 407 besökare under 2015. Sociala medier var även en viktig del i marknadsföringen av Örebro 750 och #örebro750 och #orebro750 användes för att samla inlägg och bilder i de olika medierna. Sammanlagt följde 10 898 personer Örebro 750:s sociala medier där Facebook hade det största antalet följare på 9 710.

Totalt hade jubileumsårets olika evenemang nära en halv miljon besökare, varav cirka 400 000 under jubileumsveckan. Enligt medieanalysföretaget Meltwater skrevs totalt 333 artiklar om Örebro 750 år och 170 artiklar om Jubileumsveckan. Detta genererade ett PR-värde på totalt 8 991 602 miljoner kronor.

Projektledare:
Sandra Almqvist

Frågor om projektet:
Björn Fransson

Ekonomi:
Kommunen gick in med totalt 8 miljoner kronor i projektet med 42 företag som partners som genererade 5,5 miljoner kronor i sponsorpengar där 1,3 miljoner var för hela året och 4,2 miljoner kronor för Jubileumsveckan. Detta innebar en omsättning på 13,5 miljoner kronor för hela projektet.

Kontaktperson

Björn Fransson
+46 70 796 74 67
E-post

Projektledare

“Det var en stor ära att som Örebroare få arrangera stadens 750 års jubileum. Året innehöll en mängd spännande evenemang som SM-Veckan, Melodifestivalen, Hindersmässan samt mer lokala evenemang som visade upp Örebro från sin bästa sida. Varje månad var det något nytt och genom Jubileumsfonden som togs fram specifikt för året kunde även lokala arrangörer ansöka om finansiering för att skapa nya evenemang där några fortfarande lever kvar än idag.

Höjdpunkten på året var Jubileumsveckan, som också var den officiella födelsedagsfesten, där vi skapade ett helt festivalområde runt Örebro slott med aktiviteter från morgon till kväll. Med över 400 000 besökare lyckades vi skapa den största festen Örebro sett på årtionden och människor kan än idag komma fram och prata om allt fantastiskt som hände den veckan. En födelsedag som kommer leva kvar i allas våra minnen en lång tid framöver.”

Sandra Almqvist jobbade 2013-2015 på Örebrokompaniet som projektledare för Örebro 750 år. Idag jobbar Sandra som Marknads-och evenemangsansvarig på Örebro Sportklubb.

Besökare
500.000

Omsättning
13,5 miljoner