Hemester

Plats
Örebro kommun

Huvudpartners
Örebro kommun

Med anledning av coronapandemin kom sommaren 2020 att se annorlunda ut för de flesta kommuninvånare i Örebro. Många var, och är fortfarande, fysiskt distanserade till andra människor. Isolering innebär en kraftigt ökad risk för psykisk ohälsa. Många bedömdes också stanna på den geografiska platsen Örebro kommun under sommaren. Det fanns därmed ett stort behov av att erbjuda invånarna att ta del av hälsofrämjande, stimulerande och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren. Örebrokompaniet fick i uppdrag av Örebro kommun att, inom ramen för de begränsningar som gäller utifrån smittspridningsrisk, stimulera till upplevelser även under dessa förutsättningar.

 

Läs hela rapporten här

Visit Örebro

Projektledare

Sanna Rosell
+46 70 570 29 70
sanna.rosell@orebrokompaniet.se

“Det var väldigt spännande att projekteda Härlig hemester av flera skäl. Ett av skälen är att det var en kampanj som var en effekt av, men också insats för, en samhällssituation som saknar motstycke. Ett annat är att den gav otroligt fina resultat, både i siffror men framförallt i det engagemang och lokal stolthet som örebroarna visade för sitt Örebro.”