Dressed for success

Plats
Örebro Slott

Med erfarenheter och en positiv känsla från första året med utställning i Länssalssidan på slottet tog arbetet fart inför sommaren 2020. Kontakt togs redan året innan med det Londonbaserade företaget Cosprop som tillverkar och förvaltar kostymer till många stora tv-serier och filmer. Tanken var att visa upp kläder från historiska produktioner och kunna addera flera delar av deras berättelser.

Ett 30-tal kostymer valdes ut från nio olika produktioner och alla detaljer var klara när Covid-19 tog sitt grepp om Europa och England och innebar att Cosprop stängde ner. I flera månader jobbade vi mot en ovisshet i om vi ens skulle kunna få hit dessa kostymer och det var först de sista veckorna vi visste helt säkert. Bara någon dag försenad anlände kostymerna i fem behändiga kartonger redo att monteras på skräddardockorna och ta plats i slottets salar.

Utställningen öppnade upp enligt plan och var uppbyggd med start från 1500-talet och Elizabeth I till mitten på 1900-talet. Bland dom större produktionerna man kunde se kostymer från fanns tv-serien Downton Abbey. Länssalen blev för sommaren ”Downton-rummet” och miljöer byggdes upp både i denna sal men även de andra för att addera en slottskänsla och förstärka upplevelsen av kostymerna.

I utställningen fanns textmaterial i form av skyltar och en folder som tillsammans berättade om produktionen, skådespelaren och den verkliga historian som filmen/tv-serien handlar om. En av de mest uppskattade delarna var också de vepor som satt längst med slottsväggarna för att berätta om samtiden på slottet och knyta ihop vad som hände i Sverige och Örebro med Englands historia.

Dressed for success lockade tillsammans med sommarslottet 17.500 besökare 2020. Utställningen finansierades med intäkterna från entrébiljetten och trots ett väldigt märkligt år med svåra förutsättningar så blev resultatet positivt.

Projektledare

Johanna Bjelkengren
+46 70 792 26 65

johanna.bjelkengren@orebrokompaniet.se

 

“Det var en makaber syn när vi var tvugna att göra provdockorna mindre genom att såga bort delar eftersom klänningarna var så små i storlekarna.”

Besökare
17.500 personer