Evenemang

I Örebro vill vi att det ska finnas något för alla, året om. Örebros lokala och regionala evenemang bygger en bred bas som skapar förutsättningarna för den målbilden.

Örebrokompaniets roll är att göra det andra inte gör.

Hur vi jobbar:

Samarbeten

Vi samarbetar i partnerskap med externa arrangörer, bland annat genom att värdera externa ansökningar och hitta spännande gemensamma satsningar. Här kan du läsa mer om det.

Breddar utbudet

Vi adderar evenemang till grundutbudet som bedöms vara svåra för privata arrangörer att genomföra. Här ser du ett exempel på det.

Skapar uppmärksamhet
Vi har som mål att skapa eller värva minst ett evenemang per år som genererar uppmärksamhet både nationellt och internationellt.
T ex dessa.

Ökar inresandet
Vi har även som mål att skapa eller värva minst ett volymevenemang, en reseanledning, t ex en utställning.

Tillgänglighet och stolta örebroare
Vi skapar eller utvecklar befintliga evenemang som är gratis för örebroarna och bidrar till att skapa stolta örebroare. Här och här ser du exempel på sådana evenemang.